Verilen Hizmet Faturasının, Hizmet Maliyet Dağıtımları[scf2890]’nda Seçilebilmesi Eklendi.

Malzeme fişlerine Maliyet Türü eklendi. Raporlarda güncelleme yapıldı. Malzeme fişleri muhasebeleştirilirken fiş açıklamasında cari bilgisi getirildi ve karşı hesap çalıştırırken tanımlanan muhasebe bağlantı kodu yeni fiş türünde de gelmesi sağlandı.

9261


Stokkart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; Arama Filtresi Terimlerin Tamamının Aranması Sağlandı.

Stok Kart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; aranan terimlerin tamamının bulunması için tablo filtresine çift tırnaklı arama özelliği eklendi. Eğer aranacak sözcük çift tırnak içerisine alınıyorsa kelimeler bölünmeden birleşik şekliyle aranmaktadır.

9455-1

9455-2

9455-3


Cari Veri Aktarımı[sis4331]’nda Yetkililerin de Aktarılması Eklendi.

Cari Kart Aktarımı[sis4331]’nda adres/banka/yetkili güncellemede alınan hata giderildi. Veri aktarımında cari kartına ait yetkililerinde aktarılması sağlandı.

9490


Fatura Seri Numarası Basma İşlemlerinde Seri Bilginin Yan Yana Basılabilmesi Eklendi.

Fatura çıktısı Seri-Lot Görüntüle alanı işaretleyerek fatura alınırsa, toplu seri numaralarını gösterecek olan Seri Numaraları alanı ile yan yana yazdırma eklendi.

9492


TSIF Ekranlarına Toplu Barkod Giriş Özelliği Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura [F12 Diğer] menüsü altına Toplu Barkodlu Malzeme Seç özelliği eklendi.

9493-1

9493-2


Mobil Tarayıcı da Ürünlerin Rezervasyon Durumlarının Otomatik Olarak Evet Gelmesi Eklendi.

Mobil Tarayıcıdan girilen sipariş kalemlerinin eğer parametre rezervasyon evet ise rezerve olmaları sağlandı.


Kdv Beyannamesinde Güncelleme Yapıldı.

KDV beyannamesi güncellendi.Kdv beyannamesi versiyon numarası yükseltildi.


E-Arşiv Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi Sağlandı.

E-Arşiv alt yapısının kurulması ve entegrasyonu için;

  • Yedek amaçlı çalışması,
  • Serial alanlar,
  • E-faturası iptal edebilme çalışması
  • Rapor alma,
  • E-fatura yazdırma,
  • E-faturalar için kontroller ve sabit notlar,
  • Otomatik gönderme,
  • E-Arşiv versiyon güncellenmesi,
  • E-fatura, e-arşiv listelerine liste yazdır butonları,
  • Firma kartında test yada canlı platform seçilmesi

eklenen ve yapılan çalışmalardır.


Çek-Senet Bordrolarının Veri Aktarım Yoluyla Dia Xml ve Excel Olarak Aktarılabilmesi Sağlandı.

Çek-senet bordrolarının Excel aktarımı sağlandı. Diğer çek-senet türlerinin ve banka bilgisinin aktarılması sağlandı. Çek-senet aktarımında tahsil edildi türü tahsile verildi olarak değiştirildi. Çek-senet aktarımı sırasında banka hesap kodu seçilmediğinde hata vermesi düzeltildi. Çek-senet bordro aktarımında kendi çekimizin türü yanlışlığı düzeltildi.


Proje Fişlerine Cari Kart Bilgisinin Yazılması Eklendi.

Proje fişlerinde cari kartın veritabanı üzerinden hesaplanması yerine fiş kaydedilirken ayrı olarak proje fişi içine kaydedilmesi sağlandı. Siparişte masraf merkezi ve proje girince hata vermesi düzeltildi.

BİLGİ AL