İçindekiler

Cari Kartına Birden Fazla Resim Ekleyebilme Özelliği Sağlandı.

Cari Kart < scf1101> resim listeleme ekranı tamamen değiştirildi. Toplu ekleme, liste görünümü, urlden ekleme işlemleri eklendi. Tekil ve çoğul görünüm sayfaları eklendi.


Personel Modeline Devreden Personel Alanı Eklendi.

“Personel kartı Genel Bilgiler sekmesine Devreden Personel alanı eklendi.
Bu sayede başka şubeye geçiş yapan personel için Personel Kart, Devreden Personel alanından eksi kartı seçilerek, personelin işten çıkışında açılan yeni kartına bilgilerin aktarılabilmesi sağlandı.


Otel Yönetimi Misafir Kart Bilgilerine Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi.

Uyruğu Türkiye olmayan misafirler için Misafir Kartı ‘ında yer alan Anne/Baba Adı alanları Sistem Parametreleri’ndeki (ote.14.04, ote.14.05) parametreler ile zorunlu yapılabilmesi sağlandı.


Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura Fişlerinde Bilgi Kolonuna GTİP No Eklenebilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişlerinde bilgi kolonunda GTİP No bilgisinin, sistem parametrelerinde (scf.12.74) [gtipno] değeri eklenerek getirilmesi sağlandı. TSİF ayrıntılı listelerinde GTİP No kolonu eklendi.


Kayıt Numara Şablonu’na Yeni İşlem Türü ve İşlem Tipi Eklendi.

Kayıt Numara Şablonu ‘na Çek/Senet Portföy No türü ve Çek/Senet ayrımı olarak işlem tipi eklendi.


Kredi Kartı Fişi Listesine Yeni Kolonlar Eklenmesi

Kredi kartı (POS) Fiş Listesi ekranına Banka Ödeme Planı Kodu Ve Banka Ödeme Planı Adı kolonları eklendi.


Genel Analiz Ekranına Hizmet Filtreleri Eklendi.

Genel Analiz Ekranındaki Ek Filtreler alanına Hizmet filtreleri eklendi. Buna bağlı olarak Parametreler alanına uygun durumlarda aktif olmak üzere ilgili parametreler eklendi.


Gelen e-Fatura’nın Kasadan İşlenmesi Sağlandı.

Gelen Kutusundaki e-faturaların kasadan direkt olarak işlenebilmesi sağlandı.


Restoran Satış Ekranındaki Masa Bilgi Butonu Kullanıcı Yetkisine Bağlandı.

Restoran Satış Ekranı ndaki Masa Bilgi butonu kullanıcı yetkisine bağlandı.


Servis Form Tipi Ekranı Süreçler Tablosuna Yeni Özellikler Eklendi.

Servis Form Tipi ekranındaki süreçler tablosuna Sonraki Süreç ve Not kolonları eklendi. Sonraki süreç Sıra No’ya göre çalışması sağlandı. Not alanının popup olarak gösterilmesi durumu için Sistem Parametlerine (shy.01.11) Süreç Notu Göster Parametresi eklendi.


Teklif Fişi ve Sipariş Fişi Tasarımlarına “Toplam KDV Tevkifatı, Toplam KDV Tevkifatı (Döviz)” Alanları Eklendi.

Teklif Fişi ve Sipariş Fişi Tasarımlarının Rapor Alanları sekmesine “Toplam KDV Tevkifatı, Toplam KDV Tevkifatı (Döviz)” alanları eklendi.


Vergi Detaysız Berat Oluşturma İmkanı Sağlandı.

Vergi detaysız berat oluşturma imkanı sadece ve sadece genel hesap planında vergi detayında belirlenen hesap kodları (391, 191, 600, 601, 602) olmayan mükellefler için geçerlidir.
Genel hesap planında bu kodlar varsa o ay o hesapla ilgili bir yevmiye kaydı olmasa bile vergi detaylı berat oluşturulacaktır bir ay vergi detaylı başka ay vergi detaysız berat oluşturulamaz. Hesap planında o kodlar varsa her ay kullanılacak ve kayıt yoksa 0 yazılacaktır ama vergi detayı bulunacaktır.
Detaylı Bilgi : http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html#view3

DİA’ da xsd schematron güncellemesi yapıldı. Vergi detaysız yani hesap planında 391, 191, 600, 601, 602 kodlarından hiçbiri yoksa berata vergi detayı alanının eklenmesi kaldırıldı. Bu kodlardan herhangi biri varsa vergi detayı alanı oluşturulması sağlandı.


Bordo Listesi Dökümü Satır Alanlarına Personele Tanımlanan Ek Kazançların Liste Olarak Getirilmesi Sağlandı.

Ek Kazanç tanımına Ek Kazanç Tip tanımı eklendi. Bu tanım ile Bordo Listesi Dökümü Tasarımının Satır Alanlarına Diğer Ek Kazanç Tipi Brüt ve Net eklenerek ve özellik alanından ilgili Liste İndeksi (Ek Kazanç Tipinde girilen Tip no) seçilerek personele tanımlanan Ek Kazançların liste olarak getirilmesi sağlandı.


Cari Kart Listesi – İşlem Görmeyenler Raporuna Cari Bakiye Filtresi Eklendi.

Cari Kart Listesi – İşlem Görmeyenler Raporu Filtreler alanına Cari Bakiye filtresi eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Stok Kartları Türü için B2C İndirim Oranı’nın Güncellenebilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında Stok Kartları türü için ilgili filtreler kullanılarak, seçim yöntemi veya toplu olarak “B2C indirim oranı”nın güncellenebilmesi sağlandı.


Analiz Seri/Lot Listesi İçerisinden Bağlı Analizlere Ulaşım Sağlandı.

Seri/Lot Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine Analiz lisansına sahip olan kullanıcılar için, ”Bağlı Analiz Fişleri” kısa yolu eklendi. Bu yöntem ile Seri/Lot seçenekli üretim yapan işletmelerin ürettikleri Seri/Lot’a hızlı bir şekilde analiz değeri girebilmesi sağlandı.


Eğitim Kurumları İçin Özel Lisans Oluşturuldu.


Acenta Kartına Fatura Kesen Notu Alanı Eklendi ve Versiyonu Güncellendi.

Acente Kartı içerisine “Fatura Kesen Notu” alanı eklenerek not kısmında uyarı varsa Acente faturası kesme sırasında bu uyarının kullanıcıya verilmesi sağlandı.


Kullanı Yetkilerine Yetkisiz Firma Listeleme Yetkisi Eklendi.

Kullanıcı Detayı ekranında yer alan yetki ağacına “Yetkisiz Firma Listeleme” yetkisi eklendi. Böylece kullanıcının yetkisi olmayan firmaları listelememesi sağlandı.


Üretim Maliyet Analizi Raporuna Ürün Gelirleri Toplam Miktar Alanı Eklendi.

Üretim Maliyet Analizi rapor tasarımında yer alan Rapor Alanları bölümüne, “Ürün Gelirleri Toplam Miktar” alanı eklendi.


Banka Kredi Listesine “Ödenen Kredi Tutarı ve Kalan Kredi Tutarı” Kolonları Eklendi.

Banka Kredileri Listesi ekranı kolonlarına “Ödenen Kredi Tutarı ve Kalan Kredi Tutarı” kolonları eklendi. Böylece ödenmiş olan kredi tutarının ve geriye kalan kredi tutarının listeden takip edilmesi sağlandı.


Fatura Çıktısı Tasarımına Servis Formu Model Alanı Eklendi.

Fatura Çıktısı Tasarımının rapor alanına “Servis Formu” model alanı eklendi.


Stok Malzeme Listesi Tablo Dinamik Alanına Stok Kart Birim 2 ve 3 Alanları Eklendi.

Stok Malzeme Listesi ‘nde yar alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon Ekranına stok birim 2 ve stok birim 3 modelleri eklendi.


Veri Aktarımı ile Stok Kart Resim URL’nin Aktarılabilmesi Sağlandı.

Veri Aktarımı ekranı ile Stok Kartlarının Toplu olarak Resim URL bilgilerinin aktarımı sağlandı.


Çek – Senet Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki Satır Açıklamasına Borçlu Bilgisi Eklendi.

Muhasebe Bağlantı Kodları Listesinde yer alan Çek-Senet muhasebe bağlantı kodlarının satır açıklamasına “Borçlu” bilgisi eklendi.


Şube, Depo ve Yetki Kodu için Otomatik Atamalar Yapıldı.

Yeni Şube, Depo ve Yetki Kodu eklenildiğinde ekleyen kullanıcıya otomatik Yetki/Yetki kodu atamanın yapılması sağlandı.


Çek – Senet Bordro Fişinin E-Posta Gönderiminde Carinin Mailinin Set Edilmesi Sağlandı.

Çek – Senet Bordrosu mail gönderilirken Kime bölümüne Bordroda bulunana carinin mail adresi varsa set edilmesi sağlandı.


Kampanya Kartlarına Fiş Malzemeleri Aktar Seçeneği Eklendi.

Kampanya kartları içerisine [F12 Diğer] butonuna Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura fişlerinde bulunan Fiş Malzemeleri aktar seçeneğinin eklendi.


Excel Satırlarının Tablolara Kopyalama İşlemi Sağlandı.

Excel satırlarının tablolara koplayalama işlemi sağlandı. Tablolarda soldaki üst köşedeki menüde “Kopyalananları Yapıştır” seçeneği eklendi. Bu seçenek ile tablo ve excel kolon başlıklarının aynı olması durumunda kopyalamanın kolon kolon olarak yapılması sağlandı. Excelden tablolara kopyalama yaparken kullanılacak onluk ayracı “Nokta veya Virgül” şeklinde Sistem Parametrelerine (gen.sis.01.17) eklendi.


Yemek Çeki Menülerinin Sadece Restoran Lisanslarında Çıkması Sağlandı.

Yemek çeki menülerinden Yemek Çeki Tanımları ve Listesinin sadece restoran lisanslarında çıkması sağlandı.


Restoran Yönetiminde Masa İptal Edildiğinde Yazıcıdan Çıktı Alınabilmesi Sağlandı.

Sistem Parametrelerine (rst.02.45) Masa iptallerinde yazıcıdan çıktı alınsın mı? parametresi (Default=Evet) eklendi. Restoran masa iptalinde bu parametre evet ise masa iptalinde yazıcıdan çıktı alınabilmesi sağlandı.


Fiş Çıktılarının Yatay Olarak Gösterilmesi Sağlandı.

Fiş çıktılarının PDF olarak Dosya Kaydet seçeneğinde ve Mail Göndermede yatay olarak gösterilmesi sağlandı.


Otel Yönetimi Kontrat Detayına Yetkili E-posta Alanı Eklendi.

Kontrat Detayı , Kontrat Başlığı alanına Yetkili E-posta alanı eklendi. Kontrat Raporu mail olarak gönderilmek istenildiğinde Kontrat Detayında tanımlı olan e-posta adresinin kime alanına otomatik set edilmesi sağlandı.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranına Kasa Fişleri İçin Güncelleme Yapılabilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına Kasa Fişleri için Yetki Kodu, Satış elemanı, Proje Kodu, Masraf Merkezi, Özel Kodları, Raporlama Dövizi gibi güncelleme seçenekleri eklendi.


Mobil Ekran Tasarımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Mobil ekran tasarımının kullanıcılar tarafından nasıl tasarlanabileceğini anlatan eğitim videosudur.


Tablo Dinamik Kolon Kullanımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Tablo Dinamik Kolonlar yardımı ile yeni kolonların nasıl oluşturulabileceğini anlatan eğitim videosudur.

BİLGİ AL