Geçici Gelir ve Geçici Kurumlar Vergileri Beyannamelerine Yeni Alan Eklendi.

Geçiçi Gelir ve Geçici Kurumlar Beyannamelerinde, Ekler bölümünün Gelir Tablosu başlığı altındaki dipnot bölümü yanına, tanımlanan Gelir Tablolarındaki dipnotunu getirecek ”Dipnot Yükle” butonu eklendi.


Satış Elemanı Prim Kartına Yeni Alanlar Eklendi.

Satış Elemanı Prim Kartında , Prim Uygulanacak Stok Kart Filtresi alanına Stok Markası seçeneği ve Özel Kod 6-10 aralığı eklendi.

10377


Liste Ekranlarındaki Sistem Performansı için Yeni Parametre Eklendi.

Liste ekranlarındaki filtre satırında yer alan butonlara yeni ikonlar yerleştirildi.
Birden fazla kullanıcılı sunucularda yapılan kayıtlar, listelerde güncellemeye neden olur. Bu da istemcinin performansını eklemektedir. Performansı arttırmak için, güncellemenin otomatik olup olmamasını, Sistem Parametreleri ekranından, Genel Parametreler seçildikten sonra, Sistem Yönetimi – Performans olarak isteğe bağlı ayarlanması sağlandı.

10342-1

10342-2


Muavin Defteri Tasarımına Yeni Alan Eklendi.

Muavin Defteri tasarımında Satır Alanları bölümüne “Son İşlem Tarihi” eklendi.

10324-1

10324-2


SİF Fişlerinde Barkod Okutunca Satır Ayırma Kontrolü Eklendi.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında, barkodlu işlemler sırasında, birden fazla farklı barkodu olan bir ürünün, farklı barkodlarının okutulduğu durumda ayrı satırlarda gelmesi sağlandı. Bunu için Sistem Parametreleri ekranına Farklı Barkod eklendi.

10294-1

10294-2

10294-3

10294-4


Restoran Yazıcı-Ekran Ayarları Ekranına Yeni Kolonlar Eklendi.

Restoran Yazıcı-Ekran Ayarları ekranı liste üzerindeki filtre bölümüne kullanılabilmesi için Stok Özel Kod 1 ve Grup Kodu kolonları eklendi.

10289


EAN Barkod Üretilirken Ön Değer Verilerek Barkod Oluşturulması Sağlandı.

Sistem Parametreleri ekranından EAN Ön Numara Değeri alanı eklenerek, EAN barkod üretilirken ön numara olarak kullanılacak değerin kullanıcı tarafından tanımlanması sağlandı.

9887-1

9887-2


Öğrenci Adres Listesi Tasarımı Satır Alanları Güncellendi.

Öğrenci Adres Listesi raporunda, tasarımdaki Satır Alanlarına Öğrenci Kartı Model seçeneğine bağlı Ek Alanlar eklendi.

10508


Potansiyel Müşteri Listesi Yeni Kolon Eklendi.

Potansiyel Müşteri Listesi Cari Kart’ta yer alan Bölge kolonu eklendi.

10494


Web Servis v2’de Veri XML’i ile Dinamik Alanların Alınması Sağlandı.

Web Servis v2’de, veri XML’i içerirsindeki alanlara dinamik alanlar eklenerek bu alanların barındırdığı bilgilerin alınması sağlandı.


Vera Yazarkasaya Başlık Bilgilerinin Gönderimi Parametrik Olarak Ayarlanması Sağlandı.

Sistem Parametreleri ekranındaki Fiş Başlığı Gönderilsin mi? parametresi eklendi. Böylece, Dia’dan Vera’ya ürün aktarımında, Dia’da tanımlanmış başlık bilgilerinin fişe gönderiminin parametrik olarak ayarlanması sağlandı.

10474


Kasa Fişi Raporuna Kalan Taksitleri Görüntüleme Eklendi.

Kasa Fişi raporunda carinin kalan taksitlerinin gösterilmesi için rapor alanları kısmına kalan toplam taksit tutarı parametresi eklendi.

10451

10451-2


Paket Servis için Restoran Modülü Yükseltildi.

Restoran Modülündeki Paket Servis ekranının sunucuda yer alan birden fazla firmada kullanılması için gelen kayıtlarından firma bazlı olarak ayrılmış Açık Paket Listesi oluşturması sağlandı.

10433


Hızlı Satış Ekranlarında Fiyat Grupları Alanı için Kısa Yol Eklendi.

Hızlı Satış ekranlarında barkodlu ürünler ile hızlı işlemler yapıldığı için fiyat grupları ataması var olduğu durumlarda hızlıca seçeneklere “Alt+G” ile klavyeden ulaşılması sağlandı.

10418-1 10418-2


Cari Hesap Ekstresi Raporuna Yeni Alan Eklendi

Cari Hesap Ekstresi Raporu fiş kalemleri sekmesine Barkod kolonu eklendi.

10414


BİLGİ AL