next up previous contents
Sonraki: İrsaliye Listesi (scf2210) Üst Seviye: Stok-Cari-Fatura (scf) Modülü Önceki: Sipariş Listesi (scf2200) İçerik


Sipariş-İrsaliye-Fatura (scf2201)

Sipariş-İrsaliye-Fatura (Ekran)
Ekran Kodu : scf2201
Menü : Stok-Cari-Fatura-Kasa 1#1 Stok İşlemleri 1#1 Sipariş Listesi veya İrsaliye Listesi veya Fatura Listesi 1#1 [F4] Ekle


scf2201 ekranı, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişlerinin detay bilgilerinin girilmesi ve değiştirilmesi için ortak olarak kullanılan bir ekrandır. Bu ekran sipariş, irsaliye ve fatura için farklı modlarda açılarak farklı işlevler gerçekleştirebilir. Sipariş modunda ekranda bir alan varken diğer bir modda bu alan gözükmeyebilir.

Bu ekranın üst bölümünde fişin cari hesabı, numaraları, tarihi gibi genel bilgileri, orta bölümünde yer alan Kalemler tablosunda fiş içinde yer alacak malzeme ve hizmetler, alt bölümde fiş altı uygulanacak indirim ve masraflar, fiş satırındaki malzemeler seri veya lot ile takip ediliyorlarsa seri-lot bilgileri, fişin toplam tutar bilgileri gösterilir.

Ortak Alanlar: Şube, Depo, Fiş No, Belge No, Tarih, Saat, Döviz, Kur, Cari Hesap Kodu ve Ünvanı, Sevk Adresi (Sadece satış irsaliye ve faturalarında ve alınan siparişlerde), Ödeme Planı, Açıklama 1-2-3, Eleman/Görevli, Özel Kod 1-2, Yetki Kodu, Raporlama Dövizi ve Kuru.

Teklife Özel Alanlar: Tipi, Potansiyel Kodu, Potansiyel Ünvanı.

Siparişe Özel Alanlar: Onay.

Fatura ve İrsaliyeye Özel Alanlar: KDV Düzenleme(sadece alım irsaliye ve alım faturalarında), Fiyat Güncelleme, Kilitli, Masraf Merkezi, Ek Maliyet Tutarı.

İrsaliyeye Özel Alanlar: İrsaliye No, Karşı Firma, Sevk Aracı, Sürücü Ad-Soyad ve Sürücü Telefon.

Faturaya Özel Alanlar: Fatura No, Malzeme Bağlantısı.

Kalemler:
Kalemler tablosu sipariş, irsaliye veya fatura içeriğinde bulunacak olan malzeme ve hizmetlerin seçildiği, fiyat, satır indirimi gibi bilgilerinin girildiği tablodur. Kalemler tablosunda seçilen malzeme ve hizmetlerin otomatik olarak seçim sonrası fiyatlandırılmaları sağlanabilir. Bu seçim Sistem Parametreleri sis0100[[*]] ekranında SCF-FİYAT seçiminde bulunan listeden ayarlanabilir. Buradaki parametrik seçim ile örneğin Perakende Satış Faturası keserken malzemenin Fiyat1 alanında tanımlı olan fiyatın, Toptan Satış Faturasında ise Fiyat2 alanında tanımlı fiyatın otomatik gelmesi sağlanabilir. Ayrıca bu parametreler listesinde bulunan etiket parametreleri yardımı ile bu 10 farklı fiyata farklı isimler verilebilir. Örneğin: Fiyat1, P.Satış; Fiyat2 T.Satış gibi.

Tabloda bulunan kolonlar ve içerikleri aşağıdadır:
Tür: Malzeme veya Hizmet olarak seçilebilir. Fiş türüne göre sadece Hizmet seçeneği de bulunabilir.
Kodu-Açıklama: Tür alanında seçilen bilgiye göre Stok-Malzeme Listesi veya Hizmet Listesini açarak kart seçimi yapılması sağlanır. Seçilen kart bilgilerine göre takip, ödeme planı, kdv bilgileri gibi karta tanımlanmış öntanımlı bilgiler ilgili alanlara yerleştirilir. Stok Kartının takip özelliğine göre (Seri veya Lot) takip bilgilerinin girilmesi gerektiği hakkında aşağıda kayıt (log) alanında bilgi verilir. Stok Kartında tanımlı bir ödeme planı var ise o satırdaki Ödeme Planı kolonuna bu bilgi yerleştirilir ve yine kayıt (log) alanında bilgi verilir.
Bilgi: Bilgi kolonu satırsa seçili olan malzemenin özel kod, marka gibi bilgilerini sadece bilgi amaçlı olarak gösteren bir kolondur. Değiştirilemez.
Tahmini Miktar: Toplu Malzeme Seçimi ile seçilen malzemeler için seçim sonrası fiili stok miktarlarının gösterilmesini sağlayan alandır.
Miktar-Birim: Malzeme veya Hizmetten satış ve alım miktarı ve birimi burada belirtilir. Kart seçimi sonrası kart içinde tanımlanmış olan birimler bir kombo olarak buraya yerleştirilir ve seçime olanak sağlanır.
Bekleyen Miktar: Sadece sipariş fişlerinde kullanılan bu kolon sipariş kaleminin daha ne kadarının sevk edilmesinin beklendiğini gösteren bir alandır. Bu alan kullanılarak bir mininmum miktar kontrolü yapılır. Örneğin, 5 adet A malzemesinden sipariş verdiniz ve 3 adeti geldi. Daha sonra sipariş fişine değiştirme modunda girdiğinizde Bekleyen Miktar olarak 2 gösterilir. Miktar alanını 3'ten daha az bir miktara çekmek istediğinizde Miktar, sevk edilen miktardan daha az olamaz! uyarısı verilir. Aynı zamanda sevk edilen miktarı olan satırlar silinemezler.
Birim Fiyatı-Ana Birim Fiyatı: Satırda seçili malzeme ve satırda seçilen birimi için birim başına girilecek olan fiyat Birim Fiyatı alanına yazılır. Eğer satırda malzemenin ana biriminden farklı bir birim seçmiş iseniz fakat fiyatı ana birimi üzerinden girmek istiyor iseniz Ana Birim Fiyatı alanını kullanabilirsiniz.
Yerel Birim Fiyatı: Satırda farklı dövizden bir birim fiyat girilirse bunun ana döviz (YTL) karşılığını bilgilendirme amaçlı olarak gösterir.
KDV D/H:
Döviz Türü ve Kuru: Satırda girilen birim fiyatın dövizi (örneğin EUR) ve kuru (örneğin 2.06) gibi bilgiler bu kolonlarda girilir. Döviz türü seçimi sonrası döviz kuru alanına otomatik olarak Tarih'e göre kur yerleştirilir. Ana Döviz (YTL) için bir kur girişi yapılamaz. Öntanımlı olarak 1'dir.
Tutarı: Satırdaki miktar, birim fiyat, KDV gibi bilgilere göre otomatik olarak hesaplanan bir alandır. Tutar değiştirildiğinde otomatik olarak miktar alanına göre birim fiyatı alanları değiştirilir.
İndirim 1-5-%-Tutarı: Fiş satırına uygulanabilir 5 farklı indirim tanımlanabilir. Bunların kümülatif toplam yüzdesi hesaplanarak İndirim % kolonuna yerleştirilir. Eğer İndirim % kolonu değiştirilirse bu indirim tek indirim olarak İndirim 1 kolonuna yerleştirilir ve diğer İndirim 2-5 kolonları sıfırlanır. İndirim yüzdelerine göre hesaplanan tutar, İndirim Tutarı kolonuna yerleştirilir.
KDV D/H-%-Tutarı-Tevkifat Oranı-Tevkifat Tutarı: Satırda girilen birim fiyatın KDV Dahil mi yoksa Hariç mi girildiği bilgisi KDV D/H, KDV yüzdesi KDV % kolonunda girilir. Bu değerler seçilen malzemenin stok kartı bilgilerine göre kart seçim sonrası otomatik getirilir. KDV Tevkifat Oranı, bazı malzemeler için özel olarak yapılan bir KDV istisnasıdır ve stok kartı içinde KDV Tevkifatı alanında (örneğin 2/3 gibi) girilir. Stok kartında girilen bu değer KDV Tevkifat Oranı kolonuna aktarılır. Bu orana göre KDV Tevkifat Tutarı kolonu hesaplanır.
Bağlı Sipariş-Sipariş No-Sipariş Tarih: İrsaliye ve faturada bulunan bu kolonlar kalemin hangi sipariş kalemi ile bağlantısı olduğu bilgisini tutar. Bağlı Sipariş kolonu kullanılarak ulaşılan Sipariş Listesi (Ayrıntılı) ekranı ile satırın sipariş kalem bağlantısı değiştirilebilir. Listeden seçilen malzemenin satırdaki malzeme ile aynı olması gerekmektedir.
Teslimat Tarihi: Sipariş kalemlerinde bulunan bu kolon yardımı ile satırdaki malzemenin hangi tarihte geleceği veya teslim edileceği bilgisi tutulabilir.
Talep No-Tarihi: Sipariş kalemlerinde bulunan bu kolon kalemin hangi talep ile bağlantılı olduğu bilgisini gösterir.
Son Birim Fiyatı: Satırda girilen indirimlere, fiş altı indirim ve masraflara ve Ek Maliyet Tutarı alanına göre satırdaki malzemenin son gerçek fiyatı bu kolonda tutulur. Malzemenin Maliyet fiyatının hesaplanmasında bu alan kullanılır.
ÖV Tutarı-KDV: Satırda girilen malzeme veya hizmet için kartta bir özel vergi bilgisi tanımlanmış ise bu alanda orada girilen bilgilere göre hesaplanan Özel Vergi Tutarı ve bu özel verginin KDV Tutarı bilgileri bu kolonlarda gösterilir.

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

Kullanım İpuçları:

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura

Image scf2201_fatura

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura

Image scf2201_irsaliye

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura

Image scf2201_siparis


next up previous contents
Sonraki: İrsaliye Listesi (scf2210) Üst Seviye: Stok-Cari-Fatura (scf) Modülü Önceki: Sipariş Listesi (scf2200) İçerik
Dia Doküman Yönetim Sistemi