next up previous contents
Sonraki: Cari Hesap Özeti (Aylık) (scf1120a) Üst Seviye: Stok-Cari-Fatura (scf) Modülü Önceki: Cari Hesap Ekstresi (scf1110a)   İçerik


Cari Hesap Mutabakat Formu (scf1111a)

     
Cari Hesap Mutabakat Formu (Rapor)
Rapor Kodu : scf1111a
Menü : Stok-Cari-Fatura-Kasa $\to$ Cari $\to$ Bakiye Kontrol Raporları $\to$ Cari Hesap Mutabakat Formu
     


Cari hesaplar arasında mutabakat sağlamak için kullanılan formdur. Firmaya ya da kişiye, belirtilen tarihteki bakiyesi bir mektup düzeninde açıklayıcı şekilde belirtilir. Firma ilgili kısımların imzalanması ve kaşelenmesi suretiyle bakiyeye mutabık olup olmadığını bildirir.

Cari kart listesinde "F8 Yazdır $\to$ Cari Hesap Mutabakat Formu" seçeneği ile listede seçili cariye ait mutabakat formu hızlı şekilde görüntülenebilir ve yazdırılabilir.  

Parametreler:

Filtreler:

\begin{figure}\color{renk1}{\underline{\textbf{Rapor Görüntüsü: Cari Hesap Mutabakat Formu}}} \\
\end{figure}


next up previous contents
Sonraki: Cari Hesap Özeti (Aylık) (scf1120a) Üst Seviye: Stok-Cari-Fatura (scf) Modülü Önceki: Cari Hesap Ekstresi (scf1110a)   İçerik
Dia Dökumantasyon Sistemi (Mon May 21 16:00:22 EEST 2012)