next up previous contents
Sonraki: Rapor Listesi (rpr2100) Üst Seviye: Raporlama (rpr) Modülü Önceki: Raporlama (rpr) Modülü İçerik


Sayfa Görünümü (rpr1300)

Sayfa Görünümü (Ekran)
Ekran Kodu : rpr1300
Menü : Raporlama 1#1 Rapor Listesi 1#1 Rapor Parametre Ekranı 1#1 Sayfa Görünümü


Rapor ve Etiket çıktılarının ekranda önizlenmesini sağlayan ekrandır. Bu ekranda, yazıcı çıktıları sayfalar halinde ekranda gösterilir. Kullanıcı ekranın sağında bulunan akıtma çubuğu ile sayfalar arasında dolaşabilir. Sayfa Görünümü ekranı, ilk açıldığında, kullanıcının ekran genişliğine göre yakınlaştırılır. Kullanıcı, Sayfa Görünümü ekranındaki görünümü, üst tarafta bulunan Simge Bar'ı ile kendi isteği doğrultusunda değiştirilebilir. Simge Bar'ındaki fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.


Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

Kullanım İpuçları:

Ekran Görüntüsü: Sayfa Görünümü

Image rpr1300


next up previous contents
Sonraki: Rapor Listesi (rpr2100) Üst Seviye: Raporlama (rpr) Modülü Önceki: Raporlama (rpr) Modülü İçerik
Dia Doküman Yönetim Sistemi