next up previous contents
Sonraki: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (per9000a) Üst Seviye: Personel (per) Modülü Önceki: Personel Kartları Listesi (per1000a)   İçerik


Kıdem İhbar Tazminat Bordrosu (per1030a)

     
Kıdem İhbar Tazminat Bordrosu (Rapor)
Rapor Kodu : per1030a
Menü : Personel $\to$ Tahakkuk Raporları $\to$ Kıdem İhbar Tazminat Bordrosu
     


Kıdem ve ihbar tazminatı hak eden personel için düzenlenen bordrodur. Personel çıkış aşamasında kıdem ve ihbar tazminatı hak ettiğine ve ödemenin yapıldığına dair önemli bir belgedir. Personele imzalatılır ve firma tarafından saklanır. İşten çıkışı yapılmış personeller için rapor alınır. Çalışan personel için alınmak istendiğinde program uyarı verecektir. Tasarım listesinde hem kıdem hem de ihbar tazminatları için ayrı tasarımlar bulunmaktadır. Tazminat hesaplama işlemine "Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama" menüsünden ulaşılır. İlgili personel seçilerek, hesaplamanın doğruluğu kontrol edilir ve kaydedilir.  

Parametreler:

Filtreler:

\begin{figure}\color{renk1}{\underline{\textbf{Rapor Görüntüsü: Kıdem İhbar Tazminat Bordrosu}}} \\
\end{figure}


next up previous contents
Sonraki: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (per9000a) Üst Seviye: Personel (per) Modülü Önceki: Personel Kartları Listesi (per1000a)   İçerik
Dia Dökumantasyon Sistemi (Mon May 21 16:00:22 EEST 2012)