next up previous contents
Sonraki: Personel Kart Bilgileri (per1001) Üst Seviye: Personel (per) Modülü Önceki: Personel Aile Durumu Bildirimi (per9034a) İçerik


Personel Listesi (per1000)

Personel Listesi (Ekran)
Ekran Kodu : per1000
Menü : Personel 1#1 Personel Kartları


Personel kartlarının listelendiği ekrandır. Personellere ait sicil bilgilerinin takibi, giriş, çıkış, çalışma bilgilerinin takibi, atamaların yapılması, bildirgelerin düzenlenmesi gibi pek çok işlev personel kartları aracığıyla düzenlenmektedir. Halihazırda çalışan ve daha önce çalışmış personellere ait bilgiler incelenebilmektedir.

Listede görebileceğiniz kolonlar: Sicil No, Adı-Soyadı, Adı, Soyadı, Görevi, İşe Başlama, İşten Ayrılma, Tckimlik No, Vergi Dairesi, Vergi No, Sigorta No, Şube, Departmanı, Grup Kodu, Özel Kodu, Sözleşme Bitiş, Ehliyet, Askerlik, Maaş, Ev Telefonu, Cep Telefonu, Fax, E-Posta, Referans, Yetki Kodu, Cinsiyet, Sigorta Grubu, Durum, Ücret Türü, Son Bordro, Son Değiştiren.

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

Kullanım İpuçları:

Ekran Görüntüsü: Personel Listesi

Image per1000


next up previous contents
Sonraki: Personel Kart Bilgileri (per1001) Üst Seviye: Personel (per) Modülü Önceki: Personel Aile Durumu Bildirimi (per9034a) İçerik
Dia Doküman Yönetim Sistemi