next up previous contents
Sonraki: KDV Beyannamesi 2(1015b) (muh3011b) Üst Seviye: Muhasebe (muh) Modülü Önceki: Kar Dağıtım Tablosu (muh3005a) İçerik


KDV Beyannamesi 1 (1015a) (muh3011a)

KDV Beyannamesi 1 (1015a) (Rapor)
Rapor Kodu : muh3011a
Menü : Muhasebe 1#1 Beyannameler 1#1 KDV Beyannamesi 1 (1015a)


Katma değer vergisi beyannamesine tabi işletmelerin her ayın kurumca belirtilen tarihine kadar önceden bağlı bulundukları vergi dairelerine verdikleri, günümüzde internet aracılığıyla paketlenip gönderdikleri beyanname türüdür. İlgili ayda KDV matrahı, hesaplanan KDV, indirimler veya indirilebilir KDV’ler, ödenmesi gereken KDV’ler bu beyanname aracılığıyla beyan edilir.

Programda "Muhasebe 1#1 Beyannameler" menüsü altından ilgili alanlar doldurularak beyanname hazırlanır. Yine aynı ekran aracılığıyla XML formatta paketlenen beyanname gönderilebilir. Gönderilmeden önce bu rapor aracılığıyla kağıt üzerine dökülebilir ve kontrolleri yapılır. E-bildirge kullanan işletmenin raporu saklama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Rapor toplamda iki sayfadan oluşmaktadır. Text veya grafik formatta döküm alınabilmektedir.

Parametreler:

Filtreler:

96#96


next up previous contents
Sonraki: KDV Beyannamesi 2(1015b) (muh3011b) Üst Seviye: Muhasebe (muh) Modülü Önceki: Kar Dağıtım Tablosu (muh3005a) İçerik
Dia Doküman Yönetim Sistemi