Bizden Haberler

DİA haber bülteni yazılım yenilikleri ve ek modüllerle ilgili duyurular.

Şubat2017

Şubat 2017 Haber Bülteni

Doluluk Grafiği Ekranına <ote1900> Yeni Parametre Eklendi. Doluluk Grafiği <ote1900> ekranının parametre alanına, “Otel Blok” adlı yeni parametre eklendi. Muhasebe Modülü Olmadan da Masraf Merkezinin Zorunlu Olması Sağlandı. Muhasebe modülü olmayan sunucularda da Masraf Merkezi kullanımı için, Sistem Parametreleri <sis0100>’ndeki “Zorunlu Alanlar” parametrelerinden scf.51.36, scf.51.37, scf.51.38 ve scf.51.39 nolu parametrelerin çalışması sağlandı. Cari, Muhasebe, Banka, Kasa ve Malzeme Hareketlerine Yeni Alanlar Eklendi. Kasa Hareketleri <scf3010>, Banka Hareketleri […]

Devamını Oku...
Ocak2017

Ocak 2017 Haber Bülteni

Devirden Gelen Çeklerde Borçlu Cari Hesabın Getirilmesi Sağlandı. Devirden gelen çeklerde, Bordro yazdırınca en son hangi firmaya göre ciro yapıldıysa ya da çek hangi firmaya iade edildiyse borçlu kısmına o firma isimlerini gelmesi sağlandı. Çek-Senet Bordrosundaki Açıklamaların Banka Fişine Gelmesi Sağlandı. Çek yada Çeklerin Bankada Tahsil işleminde Bordro açıklamalarına yazılan açıklamaların Banka Fişi açıklamasına gelmesi sağlandı. Çek-Senet Raporları Filtrelerine Cari Kart Seçimi Eklendi. Müşteri Çek-Senetleri […]

Devamını Oku...
Aralık2016

Aralık 2016 Haber Bülteni

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> Eklendi. Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> sisteme eklendi. Rapor tasarım editörü içerisinden tasarım eklenebilir ve düzenlenebilir hale getirildi. Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda Cari Bakiye Bilgisi Gelmesi Sağlandı. Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda işlem yapılırken cari seçildiğinde, carinin bakiye bilgisi, kulanıcının cari yetkisi varsa hızlı satış ekranına gelmesi sağlandı. Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> Ekranına İndirim Kolonları Eklendi. Fatura listesinde [F12 Diğer] altından “Sabit […]

Devamını Oku...
Kasım2016

Kasım 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> Ekranına Fatura için Yeni Özellik Eklendi. Faturalara, toplu olarak satış elemanlarının, Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> ekranında, prim hareketleri de dikkate alınarak atanması sağlandı. Sipariş Tahminleme<scf6210> Ekranına Kolon Sıralama Eklendi Sipariş Tahminleme<scf6210> ekranındaki listede kolonlarda artan/azalan sıralama yapılabilmesi sağlandı. Üretim Emri<ure3001a> Çıktısı’na Reçete Detayları Eklendi. Üretim Emri Çıktısı<ure3001a> raporunun parametre ekranına, rapordaki reçetelerin detaylarını görebilmek için “Reçete Detaylarını Göster” özelliği eklendi. Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> […]

Devamını Oku...
Ekim2016

Ekim 2016 Haber Bülteni

Rapor Tasarımında Alanlara Arama Eklendi. Rapor tasarımı ekranlarında, sol taraftaki rapor alanları, satır alanları kısmının üstüne bir alan arama özelliği eklendi. Çek Senet Hareketleri , İşlem Sıralaması Tarih Saati Gelmesi Sağlandı. Bordro, çek, senet hareketleri ile ilgili ekranlarda önce “Bordro No”ya göre sıralayan yerler “Tarih ve Saat”e sonra “Bordro No”ya göre olacak şekilde değiştirildi. Çek-Senet Hareketleri ekranındaki sıralamaya da saat dahil edildi. Genel Analiz […]

Devamını Oku...
Eylül2016

Eylül 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme’de Cari Hesap Kartlarına Yeni Alanlar Eklendi. Toplu Bilgi Güncelleme ekranında cari kartların “Kaynak” ve “Sektörler” alanlarının toplu güncellenebilmesi sağlandı. Servis Form Listesi Raporuna Yeni Parametre Eklendi. Servis formları listesi raporunun tasarım alanlarına “Form Durumu” parametresi eklendi. SİF de Kampanya İskontolarının Bağlı Olduğu Malzemeye Göre Değişmesi Sağlandı. Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırında indirimli bir satırdaki stoğu değiştirdiğimizde satırdaki indirimlerin sıfırlanması sağlandı. Konsinye Ürünlerinin, Faturada […]

Devamını Oku...
Ağustos2016

Ağustos 2016 Haber Bülteni

Geçici Gelir ve Geçici Kurumlar Vergileri Beyannamelerine Yeni Alan Eklendi. Geçiçi Gelir ve Geçici Kurumlar Beyannamelerinde, Ekler bölümünün Gelir Tablosu başlığı altındaki dipnot bölümü yanına, tanımlanan Gelir Tablolarındaki dipnotunu getirecek ”Dipnot Yükle” butonu eklendi. Satış Elemanı Prim Kartına Yeni Alanlar Eklendi. Satış Elemanı Prim Kartında , Prim Uygulanacak Stok Kart Filtresi alanına Stok Markası seçeneği ve Özel Kod 6-10 aralığı eklendi. Liste Ekranlarındaki Sistem […]

Devamını Oku...
Temmuz2016

Temmuz 2016 Haber Bülteni

TSİF Fişlerinde Anabarkod’un Gösterilmesi Sağlandı. Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişi ekranlarında “Bilgi” kolonunda stok kartına ait özel kodlarla beraber gösterilebilmesi için Sistem Parametreleri içerisinden <scf.12.74> parametresi üzerine [anabarkod] ibaresinin tanımlaması yapılarak, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri içerisindeki bilgi kolonuna anabarkod bilgisinin gelmesi sağlandı. Banka Fişi Kalemi Raporu ‘nda Filtrelere Yeni Alanlar Eklendi. Banka Fişi Kalemi Raporu ‘na filtreleme kısmına Masraf Merkezi […]

Devamını Oku...
Haziran2016

Haziran 2016 Haber Bülteni

Stok Kartına Yeni Zorunlu Alan Eklendi. Stok Kart Detayı içerisindeki “2 Diğer” sekmesinde bulunan “Kar %” alanının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir. Otel Modülü’nde Misafir Kartı’na Yeni Zorunlu Alan Eklendi. Otel Modülü içerisindeki Misafir Bilgileri ekranındaki, “Telefon 1”, “Cep Tel” ve “E-Posta” alanlarının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir. Personel Puantajı Yapılırken Eksik Gün Uyarısı Gelmesi Sağlandı. Personel Puantajı yapılırken eksik gün girildiğinde Pop-Up […]

Devamını Oku...
Mayıs2016

Mayıs 2016 Haber Bülteni

Personel Kart Ekranına Dinamik Alan Eklendi. Personel kart detayına dinamik alan eklendi. Personel kartına yeni eklenen dinamik alanlar, Personel Listesi ve Personel Listesi Raporuna kolon olarak eklendi. Misafir Kontrol Listesi<ote9009a> Raporu, Satır Alanlarına Yeni Kolon Eklendi. Misafir Kontrol Listesi raporu tasarım alanlarına e-posta, cep telefonu, konaklama sayısı adlı kolonlar eklendi. Görev Takip Süreçleri Arası Geçişlerde Değişiklik Yapılması Sağlandı. Görev Takip süreçlerinin sıralı şekilde uygulanabilmesi için […]

Devamını Oku...
Nisan2016

Nisan 2016 Haber Bülteni

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” Kontrolü Eklendi. Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” göre gruplama seçenekleri eklendi. Satış Elemanı Özet Kar – Zarar Pivot Tablosu Geliştirildi. Genel Analiz’de fatura bazında Kar-Zarar analizi yapabilecek hale getirildi. Fatura Kar-Zarar Analizi, Kar-Zarar raporu fatura ve stok bazında raporlarında maliyet sıfırsa kar-zarar […]

Devamını Oku...
Mart2016

Mart 2016 Haber Bülteni

Rapor Alanlarında Veritabanı Modellerinin Kullanılabilmesi Eklendi. Raporlarda model alanlarının formüllerde, alt sayfa ve rapor toplamlarında kullanılabilmesi sağlandı. Ayrıca rapor modellerine dinamik alan desteği eklendi. Bu sayede örneğin fatura çıktısında fatura cari kartı içindeki tüm alanlara dinamik alanlar da dahil olacak şekilde erişim sağlanmış oldu. Toplam Geceleme Bilgisinin, Rezervasyon Kartı İçinden Alınması Sağlandı. Rezervasyon Kartı içinde, misafir seçildiğinde tablodaki bilgi kolonunda […]

Devamını Oku...
Şubat2016

Şubat 2016 Haber Bülteni

Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] Raporu Satır Alanı Eklendi. Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] raporu tasarımı, satır alanlarına “Mahsup Edilecek A.G.İ.” eklendi. Kasa Fiş Numarası Kontrolü İçin Parametre Eklendi. Farklı kullanıcılarla kasa fişleri ekranından fatura girişi yapıyor; kasa fişleri ve satış faturası fiş numaraları, kasa fiş numaraları toplu numara güncellense de birden fazla kullanıcı aynı anda aynı ekranı kullanarak kasa faturası eklediği için, mükerrerlik devam […]

Devamını Oku...
Ocak2016

Ocak 2016 Haber Bülteni

Misafir Kart [ote1100] Kodları için Sistem Parametreleri[sis0100] Eklendi. Misafir Kart[ote1100] kodlarını, üyelik kodu olarak kullanabilmek için [F5 Ekle] ile açıldığında Misafir Kart kodu alanının parametreye göre aktif veya pasif gelmesi sağlandı. Toplu Numara Güncelleme[sis2550] ekranında Misafir Kart Kodlarıiçin işlem türüne Misafir Kartları eklenip buna göre değiştirilmesi sağlandı. Kasa Fişi[scf3101a] Rapor Tasarımına Pos Kart No Alanı Eklendi. Kasa fişi[scf3101a ] raporuna, tahsilat işleminde seçilen […]

Devamını Oku...
Aralık2015

Aralık 2015 Haber Bülteni

Verilen Hizmet Faturasının, Hizmet Maliyet Dağıtımları[scf2890]’nda Seçilebilmesi Eklendi. Malzeme fişlerine Maliyet Türü eklendi. Raporlarda güncelleme yapıldı. Malzeme fişleri muhasebeleştirilirken fiş açıklamasında cari bilgisi getirildi ve karşı hesap çalıştırırken tanımlanan muhasebe bağlantı kodu yeni fiş türünde de gelmesi sağlandı. Stokkart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; Arama Filtresi Terimlerin Tamamının Aranması Sağlandı. Stok Kart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; aranan terimlerin tamamının bulunması için tablo […]

Devamını Oku...
Kasım2015

Kasım 2015 Haber Bülteni

Kasa Listesi Raporundaki[scf3000a] Ödeme Planları Alanının Toplamı Eklendi. Kasa Listesi raporunda “Ödeme Planları” detayındaki “Döviz Tutar” alanına alt toplam alınabilmesi sağlandı. Malzeme Hareketleri[scf 2110] Ekranına Yeni Kolonlar Eklendi. Fatura satır alanlarındaki “Birim Fiyat (Fiş Dövizi)” , “Tutarı (Fiş Dövizi)” kolonları, Malzeme Hareketleri [scf 2110] ekranı kolonlarına eklendi. Çek – Senet Giriş[bcs2101] Ekranlarında Satırı Portföy No Sırasına Getirmesi Sağlandı. Çek-senet girişinde [F12 Çek-Senet Çoğalt] çoğaltma işlemi […]

Devamını Oku...
Ekim2015

Ekim 2015 Haber Bülteni

Toplu Fiyat Güncelleme(scf2630) Ekranına Kolon Eklendi. Fatura Listesinde [F12 Diğer] buton menüsü içerisinden “Sabit Stok Fiyatlarını Güncelle” ile ulaşılan Toplu Fiyat Güncelleme(scf2630) ekranına “Fişteki Fiyat (İndirimsiz)” ve “İndirim Tutarı” kolonları eklendi. Vera Delta Yazar Kasa Entegrasyonu Vera Delta Yazar Kasa Entegrasyonu için yapılan işlemler; Hızlı Satış ve Restoran ekranında Vera Delta entegrasyonu gerçekleştirildi. Vera ürün gönderimi, eşleme, satış gönderimi, hata kontrolleri eklendi. Restoran, yazar kasaya gönderiminde […]

Devamını Oku...
Eylül2015

Eylül 2015 Haber Bülteni

Sistem Parametresindeki Minimum Satış Fiyatı’nın Siparişte Çalışması Sağlandı. Sistem Parametreleri’ndeki Minimum Satış Fiyatı (scf.18.12 ve scf.18.13 nolu parametreler) kontrolü Alınan Sipariş için de eklendi. Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna Diğer ve Asgari Ücretli Kişi Sayısı Toplamları Eklendi. Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna asgari ücretli ve diğer ücretli kişilerin toplamlarını gösteren alanlar eklendi. Bordro raporunda aylık ücretlerinin toplamı da eklendi. Kendi Çeklerimiz için Yaşlandırma Raporu […]

Devamını Oku...
Ağustos2015

Ağustos 2015 Haber Bülteni

B2BC Denizbank ve Vakıfbank Sanal Posu Güncellendi. Versiyon değişiliği yapılan, Denizbank ve Vakıfbank Sanal Poslar için , Dia B2BC Pos Entegrasyon kullanımında güncelleme yapılmıştır. Personel Puantaj Listesi Ekranı (per2000) Kolonlarına Personel İşe Giriş ve Ayrılış Tarihleri Eklendi. Personel Puantaj Listesi ekranı (per2000) kolonlarına personellerin işe giriş tarihi ve işten ayrılış tarihi kolonları eklendi. Satış Fatura İade Nedenleri Seçimi ve Raporlanması Eklendi. Perakende ve Toptan Satış […]

Devamını Oku...
Temmuz2015

Temmuz 2015 Haber Bülteni

Teklif İçin Ödeme Planı Zorunluluğu Eklendi. Sistem parametrelerine teklif fişi için ödeme planı zorunlu parametreleri eklendi. Rota Tanım Fişi Raporuna Yeni Alan Eklendi. Rota tanım fişi raporuna cari kodu eklendi. Restoran Modülü Güncellendi Restoran masa hesap fişinde döviz kurları listesindeki kur bilgileri fiş tarihine göre gelmesi sağlandı. Sipariş değiştirildiğinde ödeme ekranındaki kur bilgileride fiş tarihine göre gelmesi sağlandı. Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ekranlarında Stok Seçimi Sonrası […]

Devamını Oku...
Haziran2015

Haziran 2015 Haber Bülteni

Fatura Listesinde, Fiş İçinde Değiştirilen Ek Alan İsimleri Gözükmesi Sağlandı. Fatura giriş ekranında “Ek Alan” isimlendirmesi kontrol edildi ve alınan parametrelerin listede gözükmesi sağlandı. Çek-Senet Tahsil İşleminde Tahsile Verilen Banka Bilgileri Çek-Senet Bordro Tasarımına Eklendi. “Çek-Senet Bordrosu Fişi” raporunun, rapor alanlarına “Tahsil Teminat Banka Hesap Adı”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Kodu”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Numarası”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Şubesi” ve “Tahsil […]

Devamını Oku...
Mayıs2015

Mayıs 2015 Haber Bülteni

B2B’den Servis Formlarının Listelenmesi Sağlandı. B2B’de Carinin kendi hesap hareketlerinden, teknik servis formları ve detayları listeleyebilmesi eklendi. Bu bilgileri çıktı alması sağlandı. Hızlı Satış Ekranına “E-fatura” Kolonu Eklendi Hızlı satış ekranından satış yaparken, satış yapılan carinin e-fatura senaryo tipinin görünmesi için e-fatura kolonu eklendi. E-fatura mükellefiyeti olan cari için E-fatura fatura numarasının gelmesi sağlandı. Alınan Sipariş Karşılama Raporuna Varyant Bilgileri Eklendi Cari kod, ünvan, stok […]

Devamını Oku...
Nisan2015

Nisan 2015 Haber Bülteni

B2B Sipariş Listesine Sevk ve Kalan Miktar Eklendi. B2b Siparişler Listesi ve Sipariş Ayrıntı sayfasına, carinin verilen sipariş durumunu takip edebilmesi için Miktar alanı yanına Bekleyen Miktar ve Sevk Edilen Miktar alanları eklendi. Firma Kartı Listesine Kayıt Tarihçesi Eklendi. Firma kartına kayıt tarihçe özelliği eklendi. İlgili özelliğin kayıt tarihçe takibi listesi ekranındaki kayıt türü kısmından seçilip bakılabilmesi sağlandı. Servis Formu Maliyet Analiz Raporu Eklendi. Servis […]

Devamını Oku...
Mart2015

Mart 2015 Haber Bülteni

B2B’de Bayi Ödeme Yaptığında, Çıktının Bayiye Mail Olarak Gitmesi Tamamlandı. B2B’de bayi, firmaya ödeme yaptığında kendi mail adresine ödeme bilgilendirme çıktısının gitmesi sağlandı. Rezervasyon Ekranına Eski Müşteri Takibi Eklendi. Rezervasyon ve Konaklama ekranında eski müşteri rezervasyon ya da konaklama yapıyorsa kolonlara eski müşterinin en son geliş tarihi eklendi ve o satırda farklı renkte görünmesi sağlandı. Personel İşe Girişte Mezuniyet Yılı ve Bölümü Otomatik Gelmesi […]

Devamını Oku...
Şubat2015

Şubat 2015 Haber Bülteni

Stok Kartı İçerisindeki Tüm Fiyat Alanları Zorunlu Yapılabilir Hale Getirildi. Stok kartı fiyatları ile ilgili olarak Stok Kart 1-5 arası fiyat alanları parametrelerden zorunlu yapılabiliyordu. Yeni çalışma ile stok kart 6-10 arası fiyat alanları da zorunlu yapılabilir hale getirildi.   Malzeme Fişi Yazdırma İşleminde “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” Özelliği Eklendi. Malzeme Fişi(scf2701A) ekranına parametre bölümüne Fatura ve İrsaliye de olduğu gibi […]

Devamını Oku...
Ocak2015

Ocak 2015 Haber Bülteni

İrsaliye-Fatura Listesi Raporu (scf9001b) Tasarım Alanlarına kargo firması kolonları Eklendi. İrsaliye-Fatura Listesi (scf9001b) Tasarımına girildiğinde, faturaya girilen kargo firması tasarımda görülemiyordu. İrsaliye-Fatura Listesi Tasarımına kargo firmasıkod ve ünvanı kolonları eklendi. Toplu İşlem’e (scf4800) Faturalandırılması Ekranına E-Fatura Kolonları Eklendi. Toplu İşlem (scf4800) ekranında, satış irsaliyelerinin faturalandırılması ekranına, Cari Kart Listesi (scf1100) ekranındaki, “E-Fatura” ve “E-Fatura Kontrol” kolonları, carilerin E-Faturaları da bu alandan faturalandıracağı için […]

Devamını Oku...